Morten Kjølbye

Morten Kjølbye

•    Speciallæge i psykiatri
•    Godkendt specialist og supervisor i psykoterapi 
•    Erfaren underviser
•    Tidligere lektor ved AAU og AU

Mere om Morten Kjølbye

Jeg er uddannet speciallæge i psykiatri og godkendt specialist og supervisor i psykoterapi, og har gennem de sidste 35 år arbejdet i psykiatrien, dels i kliniske stillinger, men også i ledelses- og uddannelsesfunktioner.

Jeg har tidligere været ansat som klinisk lektor i psykiatri ved såvel Aarhus som Aalborg Universitet både på psykologi- og lægestudiet samt været postgraduat klinisk lektor i psykiatri i Uddannelsesregion Nord. Jeg har siden lægestudiet på Aarhus Universitet arbejdet med mennesker i psykoterapeutisk behandling.

I min tid i Risskov var jeg ansat som specialeansvarlig overlæge i psykoterapi og leder af Klinik for Personlighedsforstyrrelser, hvor vi opbyggede det første specialiserede psykoterapeutiske behandlingstilbud til mennesker med borderline personlighedsforstyrrelser.

Efter jeg er vendt tilbage til Region Nordjylland, har jeg arbejde som ledende overlæge, cheflæge og senest som uddannelseskoordinerende overlæge ved Psykiatrien.

Jeg har gennem mange år været en flittig underviser, behandler og supervisor og er forfatter til flere artikler, bøger og bogkapitler om borderline personlighedsforstyrrelse, mentaliseringsbaseret terapi, psykoanalytisk behandling og supervision.

Mit grundsyn er humanistisk og min erfaring er at traumer og tilknytningsrelationer har stor betydning for vores psykiske sundhed.

Jeg har undervist og superviseret i psykiatrien, børne & ungdomspsykiatrien, i kommuner og boformer.

Morten Kjølbye tilbyder desuden følgende uddannelser:

  • Psykoterapiuddannelsen - 3 årig MBT-uddannelse
  • Dynamisk mentaliseringsbaseret uddannelse for sygeplejersker
  • Supervisionsuddannelse
  • Personlighedsforstyrrelser
  • Introduktionskursus i mentalisering og MBT