Anne-Kirstine Kiil Kjølbye

Anne-Kirstine Kiil Kjølbye - Psykoterapeut

  • Psykoterapeut
  • cand.soc. psykologi
  • Igang med Mentaliserings baseret psykoterapi uddannelse (MBT)
  • Certificeret Kognitiv Mentor, Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologi Center
  • Kursus; Unge med særlige udfordringer
  • Erfaring med samtaler om stress, livskriser, udfordringer, traumer, mistrivsel, belastende livssituationer, angst, depressive tilstande og psykiske udfordringer
  • Erfaring med samtaler med unge med særlige udfordringer
  • Mentorerfaring herunder SPS-arbejde
  • Undervisningserfaring i psykologiske problemstillinger og emner

Mere om Anne-Kirstine Kiil Kjølbye

Jeg er uddannet fra Aalborg Universitet i 2012, og har bl.a. samtale erfaring indenfor disse områder; trivsel, stress, konflikthåndtering, livskriser, udfordringer i hverdagen, traumer, selvskade, angst, depressive tilstande og håndtering af psykiske udfordringer.

Jeg har igennem mine efteruddannelser; Unge med særlige udfordringer, MBT-uddannelsen og den Kognitive mentor uddannelse fået terapeutiske redskaber og samtaleteknikker indenfor disse områder; psykoterapi, mentaliserings baseret terapi, stress herunder coping strategier, kognitiv terapi, motivationsarbejde og konflikthåndtering.   

I klinikken tilbyder jeg både par- og individuel terapi, og har erfaring med tilpasse forløbet til den enkelte klient eller par. I min optik er opbyggelsen af tillid det vigtigste for at kunne danne en god relation, som kan føre til udvikling hos klienten eller de par jeg har i terapi.  

Jeg har gode erfaringer med at anvende mentalisering i terapien både til den enkelte og til par, da det er medvirkende til at få en forståelse for egne følelser og adfærd, men også andres, hvorfor det kan hjælpe mine klienter i deres daglige relationer. 

Jeg har undervist og været mentor på det almene gymnasium i 7 år, hvorfor jeg har stor erfaring med at arbejde med unge mennesker. I mit mentor arbejde har jeg støttet og vejledt unge med sociale, psykiske og faglige udfordringer. Jeg har endvidere erfaring med at støtte, vejlede og have beroligende samtaler i forbindelse med opgaveskrivning af forskellig karakter og eksamenssituationer. Jeg har undervist i samfundsfag og psykologi, og vil derved kunne hjælpe fagfagligt, men også generelt i forhold til struktur og bevarelse af den røde tråd i opgaven eller eksamenslæsningen herunder hjælp i forhold til eksamensangst.  

Jeg brænder for at dele ud af min viden, hvorfor jeg meget gerne kommer ud på bosteder, opholdssteder, dagsinstitutioner, skoler og andre arbejdspladser og undervise. Jeg tilrettelægger forløbet så det tilpasses jeres hverdag, behov og ønsker. Tag endelig kontakt til mig for tilbud mm.